+420 224 805 221
Tuto dovolenou si právě prohlíží 10 cestovatelé.

PERLY ISTANBULU + KRÁSY KAPPADOKIE A TUR.RIVIÉRY ***

20. 10. 2024 - 27. 10. 2024
Praha
Polopenze

Fotografie

Program zájezdu

1. den: Přílet do Istanbulu
Po příletu na letiště v Istanbulu se přivítáme s delegátem. Posléze následuje transfer do Vašeho hotelu a informační schůzka, kde se dozvíte podrobnosti o Vašem programu.
Přenocování v min. 3* hotelu v Istanbulu.

2. den: Celodenní prohlídka perel Istanbulu + plavba po Bosphoru
Nasnídáme se a poté na nás čekají ty nejznámější místa v Istanbulu, které budeme moci obdivovat po celý den. Nejprve na nás čeká palác Topkapi. Toto velkolepé sídlo sultánů bylo po 4 století symbolickým i politickým centrem Osmanské říše. Stavba paláce započala již okolo roku 1453 sultánem Mehmedem II. Dobyvatelem. Paláce se postupem let neustále rozšiřoval až do dnešního podoby, která zahrnuje celkem čtyři nádvoří. Topkapi palác je v současné době nejbohatším muzeem v Istanbulu. K vidění jsou zde překrásné zahrady, velkolepé prostory, kuchyně, místo plné intrik – Harém a vynechat nesmíme pokladnici, kde je mimo jiné k vidění třetí největší diamant na světě tzv. „lžičkový diamant“.
Naše pozornost se následně přesune k Modré mešitě. Tato mešita Sultána Ahmeta I. je v dnešní době jednou z nejvyhledávanějších staveb Istanbulu, kde denně projdou stovky turistů. Za své jméno vděčí 21 000 dlaždičkám z Izniku, jež zbarvují vnitřní prostor do modré barvy. Sultan Ahmet I. nechal mešitu vystavět mezi lety 1609 – 1616 a již od jejího vzniku se vypráví legenda o důvodu vystavění právě 6ti minaretů (dozvíte se od průvodce) a byl to právě tento sultán, který v sedmnáctém století zřídil instituci klece, která je považována za jeden z důvodů úpadku Osmanského impéria.
Dále na nás čeká Hippodrom - místo, kde se od roku 200 n.l. odehrávali koňské dostihy, závody, různé ceremonie a slavnosti, demonstrace, ale i povstání. Je jednou z nejvýznamnějších památek města, a to i přesto, že se do dnešních dní zachovala jen velmi malá část pozůstatků. Mezi ně patří zbytky tribun, Konstantinův sloup (obelisk) ze 4 stol.n.l., Hadí sloup dar 31 řeckých měst bohu Apolónovi, který byl dovezen z delfské věštírny a v neposlední řadě Egyptský obelisk zdoby faróna Thutmóse III.
Jelikož jsme v Istanbulu, tak na samotný závěr si nemůžeme nechat ujít návštěvu Egyptského bazaru. Nepřeberné množství koření, sladkostí, sýrů, ale i chovatelské potřeby či suvenýry, tak to je Egyptský Bazar. Založen byl v 17.století pro egyptské obchodníky. Již při vchodu vás omámí směsice nejrůznějších vůní, ty se zde linou a prolínají celým prostorem.
Na závěr je přichystána ještě plavba po legendárním Bosporu (extra-mimo prog.balíček). Tato úžina, na kterou jsou istanbulští obyvatelé hrdí. Byla centrem historických událostí při dobývání města, byla a je strategickým obchodním místem, kde se nachází několik přístavů, do kterých jsou dováženy zboží a produkty z celého světa a je také dopravní křižovatkou města mezi evropskou a asijskou částí Istanbulu. Třicet kilometrů dlouhý průliv odděluje Evropu od Asie a spojuje Černé a Marmarské moře. Bospor je místy široký až 4,5 km a jeho hloubka může dosahovat od 50 do několika stovek metrů. Dnes je úžina nejen důležitou dopravní tepnou, ale také místem rekreace pro spousty občanů metropole a tisíce turistů, kteří se kochají jeho břehy z lodi. V průběhu plavby budeme mít možnost pozorovat a porovnávat břehy asijské i evropské části Istanbulu. Po obou březích Bosporu jsou k vidění nádherné secesní vily a starobylé paláce vč. paláců Dolmabahce a Beylrebeyi. Během plavby se nám naskytnou nejhezčí pohledy na oba Bosporské mosty. Po ukončení plavby návrat do hotelu a individuální volno.
Přenocování v min. 3* hotelu v Istanbulu.

3. den: Přesun do Kappadokie + panoramatická prohlídka Ankary + návštěva Mauzolea
Po snídani se vydáme na cestu do Kappadokie, která povede přes Ankaru – hlavní město Turecka. Zde budeme mít možnost si toto město panoramaticky prohlédnout. Následně zastavíme a půjdeme se podívat do mauzolea Anitkabir. Jedná se o mauzoleum zakladatele Turecké republiky, Mustafy Kemala Atatürka v Ankaře. Tento komplex se nachází ve čtvrti Anittepe, které je dobře viditelné z mnoha míst ve městě. Jeho tvůrci jsou architekti Emin Onat a Orhan Arda, kteří vyhráli soutěž, zadanou v roce 1941 tureckou vládou na vytvoření „monumentálního mauzolea“ pro prvního prezidenta země. Do soutěže se přihlásilo celkem 45 projektů, ten vítězný se vyznačuje antickou strohostí, ostře kontrastující s před-republikovým osmanským obdobím. Kromě Atatürka je zde také i pochován Ismet Inönü, druhý prezident republiky, a to od roku 1973. Anitkabir hlídá čestná stráž a je to místo které navštěvuje mnoho turistů i státníků. Po prohlídce budeme pokračovat v cestě do Kappadokie, kde nás čeká večeře a individuální program. Přenocování v min. 4* hotelu v Kappadokii.

4. den: Uchisar- Muzeum pod širým nebem – Údolí holubů – Údolí mnichů
Nasnídáme se a dnes na nás čeká první ze dvou celodenních výletů v Kappadokii. Nejprve navštívíme Uchisar, což je jedno z nejnavštěvovanějších míst v této oblasti. Jde o vesnici či městečko vytesané do skal, a ještě dnes většinou obývané. Pakliže si kladete otázku, které místo je v Kappadokii nejnavštěvovanější, tak se za ním hned vypravíme. Jedná se o Muzeum pod širým nebem Göreme. Na místě, které dnes navštěvují tisíce turistů denně, stál úplně zpočátku obyčejný Byzantský klášter. Ve skalních jeskynních příbytcích zde žilo na dvacet mnichů, kteří zde během svého působení vytesali systém kostelů a klášterů. V 17. století se z místa stal důležitý poutní cíl, který člověk 20. století zahrnul do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Muzeum zahrnuje kostely a kláštery s nejhezčími a nejzachovalejšími freskami. Ať už se jedná o „kostel jablka“ (Elmali Kilise) z 12. století, ve kterém můžeme obdivovat fresky s biblickými výjevy, kapli sv. Barbory (Azize Barbara Sapeli), kterou vytesali byzantští vojáci pro svou patronku sv. Barboru (je v kapli vyobrazena vlevo od vchodu) v době ikonoklastického období, nebo „kostel sandálu“ (Carikli Kilise) ze 13. století. Ten dostal jméno podle otisků nohou na podlaze, o kterých se tvrdí, že jsou poslední otisky Ježíše před jeho vstoupením na nebesa. Uděláme si pauzu na oběd a další zastávku si uděláme v Údolí holubů (Pigeon Valley, Turecky Güvercinlik). Toto krásné údolí leží mezi Göreme a Uchisarem. Údolí je pojmenováno podle tisíců holubníků vytesaných do tufových skal (jsou to ta malá hranatá okénka). Dříve se holubi chovali hlavně jako nositelé zpráv, později byli zdrojem potravy a hnojiva. Dále se vydáme na místo zvané Monk valley (Údolí mnichů). Zde se nám již při příjezdu naskytnout pohledy na úžasné přírodní útvary. Za zmínku určitě stojí např. policejní stanice ve skále. Vydáváme se na procházku po přímo pohádkové krajině, která je tvořena skalními útvary z vyvřelé sopečné lávy - tufu. Název Údolí mnichů je odvozeno od skal připomínajících mnichy v kapucích a také podle mnicha sv. Šimona, který přišel do této oblasti v 5. století a měl zde svou poustevnu. Některé skály připomínají také houby s kloboučky tmavší barvy, nebo zvířátka. Budeme si prohlížet další a další skalní obydlí, chodit od jednoho krásného a tvarově zajímavého místa ke druhému a nespustíme prst ze spouště našeho fotoaparátu. Na závěr ještě navštívíme hrnčířskou výrobnu a poté se vydáme zpět do našeho hotelu. Následuje večeře a individuální program.
Přenocování v min. 4* hotelu v Kappadokii.

5. den: Podzemní město – návštěva tkalcovny – údolí Devrent – město Göreme
Náš den odstartujeme tradičně snídaní a poté se opět přesuneme do Kappadokie, na druhý celodenní výlet v této oblasti. Nejprve se podíváme do podzemního města Özkonak či Serhatli. V průběhu dne budeme mít také možnost navštívit a shlédnout jednu z místních tkalcoven. Podíváme se, jak koberec vzniká od samého začátku až po výsledný konečný produkt. Následuje přestávka pro odpočinek a naobědváme se. Následně se vypravíme do údolí Devrent s hřibovitými skalními útvary a podíváme se do města Göreme. Na závěr se ještě vypravíme do továrny na výrobu Onyxu. Jedná se o neprůhledný, poloprůsvitný, černobílý minerál používaný ve šperkařství, v galanterii a v glyptice. Kvůli své vrstevnatosti onyx dostal řecký název onyx, což znamená nehet. Poté tyto malebné scenérie definitivně opustíme a vrátíme se na náš hotel. Následuje večeře a individuální program.
Přenocování v min. 4* hotelu v Kappadokii.

6. den: Kappadokia –Kervansarai – Konya - Antalya
Po snídani se s Kappadokií rozloučíme a malebnou krajinou se přesuneme zpět na Tureckou riviéru. Cestou nejprve navštívíme Selčuckou karavanseráj, kde se ve středověku na svých dalekých cestách zastavovaly karavany velbloudů. Jednalo se o jakési „zájezdní hostince“ pro obchodníky. Naše další putování bude do bývalého hlavního města Selčucké říše, do Konye – města tančících dervišů.
Zde navštívíme impozantní mešitu a muzeum Mevlana, který je považován za největšího islámského filozofa a zakladatele tančících dervišů, jež jsou charakterističtí pro toto město. Myšlenky tohoto řádu jsou dodnes vyznávány mnoha věřícími. Po prohlídce následuje oběd a cesta, která povede přes působivé pohoří Taurus do Antalye. Po ubytování večeře a individuální program.
Přenocování v min. 4* hotelu v oblasti Turecké riviéry (Antalya).

7. den: Antalya
Dnes navštívíme Antalyi – největší město regionu s více jak 1 milionem obyvatel. Navštívíme malebné historické centrum spolu s Hadriánovou bránou. Poté se přesuneme k největšímu vodopádu v oblasti - Karpuzkaldiran, který padá přímo do vod Středozemního moře. Následuje oběd a po obědě nás čeká nabídka výhodných nákupů. Zavítáme do největšího šperkařského centra v regionu, kde budeme moci obdivovat bohatou sbírku šperků a dozvíme se informace o jejich výrobě - možnost výhodných nákupů. Následuje přesun do centra s koženou módou, kde se zejména dámy mohou těšit na možnosti výhodných nákupů. Po prohlídce transfer do hotelu, večeře a individuální program.
Přenocování v min. 4* hotelu v oblasti Turecké riviéry (Antalya).

8. den: Odlet zpět do ČR
Tento den se bohužel musíme rozloučit a čeká Vás transfer na letiště v Antalyi a let do Prahy (přes Istanbul).

Vybavení pokoje

Ubytování: hotel "no name" kategorie min. 3* - Istanbul, min. 4* Kappadokie + Antalya
K dispozici jsou dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky, pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením (toaleta, sprcha nebo vana, fén), telefonem, TV, klimatizací, minibarem (za poplatek) a trezorem (možnost poplatku). Většina pokojů i s balkonem nebo terasou.
Při poznávacích zájezdech se nejedná o ubytování v žádném konkrétním hotelu. Jména hotelů se dozvíte až po příletu do místa od delegáta. U těchto ubytovacích zařízení nemůžeme zajistit Vaše zvláštní požadavky. Fotografie ubytování v této nabídce jsou pouze ilustrační.

Stravování

SNÍDANĚ / POLOPENZE (den 3,4,5,6,7)
2 noci v Istanbulu se snídaní, 3 noci v Kappadokii s polopenzí a 2 noci v Antalyi s polopenzí

Poznámky

- Počet dětí u poznávacích zájezdů je omezen. Zájezd není vhodný pro děti pod 7 let. Děti jsou na vyžádání u CK (od 7 let).
- Změny programu nejsou plánovány, ale jsou vyhrazeny.
- Konkrétní jména hotelů jsou upřesněny na místě delegátem. Fotografie ubytování u nabídky jsou ilustrativní.
- Transfer na jednotlivé výlety a památky, vstupy do navštívených objektů a výklad průvodce během výletů není zahrnutý v ceně zájezdu. Transfery, vstupy a výklady průvodců jsou obsaženy v programovém balíčku.
- KLIENTI MOHOU POUZE VYCESTOVAT S PASEM PLATNÝM 6 MĚSÍCŮ PO ODLETU Z TURECKA.
- Výše uvedený program odpovídá itineráři pro odlety s počátkem zájezdu v IStanbulu. Operativně může k otočení programu v "tzv. zracadlovém pořadí" - totožným program (pouze začátek v Antalyi – konec v Istanbulu)

Služby za poplatek

Možnost přiobjednat:
- Komplexní cestovní pojištění vč. pojištění storna zájezdu za částku 1 190,-Kč/os.
- Fakultativní příplatky, výlety a služby (možnost dokoupení u delegátů na místě)

Fakultativní služby (možnost přiobjednat na místě u delegáta):
Programový balíček za 280,- Eur, který obsahuje:
- 2. den: Celodenní prohlídka perel Istanbulu
- 3. den: Přesun do Kappadokie + panoramatická prohlídka Ankary + návštěva Mauzolea
- 4. den: Uchisar- Muzeum pod širým nebem – Údolí holubů – Údolí mnichů vč.oběda
- 5. den: Podzemní město – návštěva tkalcovny – údolí Devrent – město Göreme vč.oběda
- 6. den: Kappadokia –Kervansarai – Konya – Antalya vč.oběda
- 7. den: Antalya vč.oběda
- Transfer na jednotlivé výlety
- Odborný výklad českého zkušeného průvodce během všech výletů a prohlídek

Možnost dalších fakultativních výletů - EXTRA VÝLETY nezahrnuté v programovém balíčku:
- Vyhlídkový let balónem nad krajinou Kappadokie - naskytnou se Vám spektakulární výhledy na měsíční krajinu, skalní města, pohoří i údolí Kappadokie; let trvá cca 1. hod a je zakončen ceremoniálem s občerstvením a sektem; cena: 280,- Eur / osoba
- Turecký večer - Jedná se o cca 3 hod. program s neomezenou konzumaci lokálních nápojů (alkoholických i nealkoholických), jehož součástí je vystoupení okouzlujících břišních tanečnic a folklórních skupin doprovázených živou hudbou s ukázkou typického tureckého folklóru z různých oblastí Turecka. Cena 50,- Eur / osoba.
- Noc Dervišů - Představení tančících dervišů. Cena cca 25,- Eur / osoba.
- Plavba po Bosporu – plavba trvá přibližně 1,5 hodiny. Cena 40,- Eur / osoba.

od 11 980Kč
20. 10. 2024 - 27. 10. 2024, Polopenze
20. 10. 2024 - 27. 10. 2024, Polopenze
20. 10. 2024 - 27. 10. 2024, Polopenze
03. 11. 2024 - 10. 11. 2024, Polopenze
03. 11. 2024 - 10. 11. 2024, Polopenze
Počet osob
Pro zadaný počet osob se vždy rezervuje jeden pokoj.
Cena zahrnuje
- Letenky Praha – Istanbul a Antalya – Praha (let s přestupem v IST) vč. 20kg odb.zavazadla 5kg příručního zavazadla
- Transfery mezi jednotlivými hotely a letišti
- Letištní a bezpečnostní taxy vč. paliva
- Ubytování na 7 nocí / 8 dní v min. 3* hotelech místní kategorizace dle programu (2 noci v Istanbul se snídaní (3*), 3 noci v Kappadokii s polopenzí (4*), 2 noci v Antalyi s polopenzí (4*)
- Snídaně po celou dobu pobytu + 5 x Večeře
- Služby českého delegáta
- Povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.
Cena nezahrnuje
- Vstupy do navštívených objektů a památek, transfery k památkám a objektům a odborný výklad průvodce
- Využití autobusu v rámci celodenních výletů
- Spropitné (doporučená výše je cca 25 € na osobu a pobyt)
- Obědy (cca 20,- €) a nápoje během jídel (týká se dnů, kdy oběd není součástí balíčku)
- Extra výlety (Plavba po Bosporu 40,-€/osoba, Vyhlídkový let balónem v Kappadokii 280,-€/osoba, Turecký večer 50,-  €/osoba, Noc dervišů 25€/osoba)
- Komplexní cestovní pojištění vč. pojištění storna zájezdu
Pořadatelem zájezdu je CK FlyDovolená
Proč vyrazit s FlyDovolenou?
Pojištění od ověřené společnosti SLAVIA
Nonstop zákaznická podpora
Výhodné parkování na letišti Praha.
Bezpečné pojištění, které slouží lidem
Máte otázku?
Nebojte se nám zavolat, rádi vám vyhovíme a pomůžeme vybrat tu správnou dovolenou snů.
+420 224 805 221